เดชคัมภีร์เส้าหลินวัดเส้าหลินมีวิชาที่ชื่อเสียง เชื่อกันว่าวิทยายุทธ์ของเส้าหลินสืบทอดมาจากปรมาจารย์ตั๊กม้อ ซึ่งท่านได้คิดวิชาสุดยอดมาสองวิชา ได้แก่ วรยุทธ์สลายเส้นเอ็นเส้าหลิน และ เปลียนโลหิต วิชาสลายเส้นเอ็น ทำให้อยู่ยงคงกระพัน ส่วนเปลียนโลหิต มีอาณุภาพรักษาความหนุ่ม ฮ้องเต้ คังซี ได้เสด็จวัดเส้าหลิน เพื่อขอวิชาเปลียนโลหิตจากวัดเส้าหลิน เพื่อจะได้อยู่มีอาณุภาพรักษาความหนุ่ม เพื่อปกครองบ้านเมืองต่อไป แต่วัดเส้นหลินได้ทำคัมภีร์หายไปแล้ว จึงมีการตามหาคำภีร์ แต่การตามหาไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด และไม่ได้มีเพียงวัดเส้าหลินเท่านั้นที่ตามหาคัทภีร์ ติดตามเรื่องราวต่อได้ใน เดชคัมภีร์เส้นหลิน


แสดงความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น